Vogelvereniging Aviarium Startpagina
Verenigingslocatie
Bestuurspagina
Stadsvoliere Eindhoven
Agenda
Tentoonstelling
Tentoonstellingsagenda
Voetringen
Links
Download
Adverteerders
Inschrijfformulier
Wijzigingsformulier

VOGELVERENIGING

 AVIARIUM


 

EINDHOVEN

INSCHRIJVEN

       2023

 

  • € 40,50
  • € 20,00

                       

  • € 17,50
  • € 20,00
  • € 2,50

WORD NU LID EN ONTVANG 10%* KORTING

DSZ PIERRE BEELEN

Hoogstraat 337  5654 NC  Eindhoven

* op de door hen aangewezen artikelen

LIDMAATSCHAP (tarieven per jaar)

 

  • Aviarium incl. lidmaatschap NBvV bedraagt
  • Aviarium B-Lidmaatschap, zijn door een zustervereniging ingeschreven bij de NBvV en in het bezit van geldig een kweek- en inschrijfnummer
  • Jeugdlid Aviarium plus lidmaatschap NBvV
  • Donatielid Aviarium
  • Inschrijfkosten nieuw lidmaatschap

De inschrijving gaat steeds van start op de eerste van de volgende maand en pas nadat wij het lidmaatschapsgeld + inschrijfkosten hebben ontvangen.

Uw inschrijf- en kweeknummer ontvangt u van de NBvV.

Voor de jaarlijks terugkerende contributie ontvangt u van ons eenmalig een incasso formulier dat u ingevuld aan ons retourneert.

U ontvangt van ons z.s.m. het kenmerk waarmee wij de jaarlijkse incasso zullen uitvoeren.

De incasso wordt alleen ingezet voor het voldoen van de jaarlijkse contributie telkens omstreeks 20 december. Bij het opzeggen van uw lidmaatschap vervalt automatisch ook de door u afgegeven incasso.

Aanhef

Voorletter(s)

Achternaam

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

Geboortedatum

E-mail adres

IBAN Rekeningnr.

Naam rekeninghouder (zie bankoverzicht)

Al lid bij ander

Kweeknummer

Type lidmaatschap    * Jeugdlid ben je tot en met je 16de jaar

Na het klikken op verzenden, zal het inschrijfformulier worden verzonden en keert u automatisch terug naar onze startpagina. Indien het inschrijfformulier onjuist is gevuld zult u hier een informatiescherm te zien krijgen.

Daar waar de cursor knippert dient u de juiste gegevens te vermelden en of aan te vullen.


Door gerbuikt te maken van het digitale aanmeldingformulier geeft u vv Aviarium toestemming om eenmalig het verschuldigde bedrag middels een automatische incasso van uw rekening in te houden.

Na inhouding van de verschuldigde contributie ontvangt u z.s.m. uw inschrijf- en kweeknummer.


Met het verzenden van uw gegevens conformeert u zich met geldende regels m.b.t. privacy en verleent u nadrukkelijk toestemming tot het verzamelen van persoonsgegevens benodigd voor de bedrijfsvoering van de NBvV en vv Aviarium ten doel het uitoefenen van de vogelliefhebberij. De persoonlijke gegevens die door u worden meegedeeld zijn bestemd voor de ledenadminstratie van Vogelvereniging Aviarium en ledenadministratie van de NBvV. Zij kunnen aangewend worden om u op de hoogte te brengen van onze activiteiten en publicaties alsmede voor uw ringenbestellingen en databases die nodig zijn voor de organiastie van tentoonstellingen (plaatselijk, landelijk, dan wel mondiaal). U heeft het recht op inzage en wijziging van deze gegevens.


Wijzigen doet u bij voorkeur via een e- mail aan ons secretariaat of door gebruik te maken van ons wijzigingsformulier


Let op: Voor ringenbestelling worden kosten in rekening gebracht.

Mee informatie hierover vindt u op de pagina 'VOETRINGEN'