website ontwerp website bouwen Vogelvereniging Aviarium Startpagina
Verenigingslocatie
Stadsvoliere Eindhoven
Bestuurspagina
Bestuurswens
Nieuwsbrief
Download
Leden Helpen
Voetringen
Agenda
Tentoonstellingsagenda
Agenda overig
Adverteerders
Links
Tentoonstelling
Kleine Kring
Fotopagina
Inschrijfformulier
Wijzigingsformulier

Aviarium biedt u de mogelijkheid aan om de contributie jaarlijks per automatische incasso te betalen. Helpt u ons kosten te besparen? Download dan hier het incasso formulier en stuur deze ingevuld en ondertekend aan ons toe.


  

VOGELVERENIGING

 AVIARIUM


 

EINDHOVEN

INSCHRIJFFORMULIER

LIDMAATSCHAP 2018

 

  • € 35,00
  • € 20,00
  • € 17,50
  • € 14,50
  • € 2,50

LIDMAATSCHAP 2019

 

  • € 35,20
  • € 20,00
  • € 17,50
  • € 15,00
  • € 2,50

WORD NU LID EN ONTVANG 10%* KORTING

PIERRE BEELEN (Eindhoven)

* op de door hen aangewezen artikelen

LIDMAATSCHAP 2018 (tarieven per jaar)

 

Het contributiebedrag (jaarbedrag/12 x aantal maanden +2,50) zal worden ingehouden middels een eenmalige automatische incasso. De inschrijving gaat steeds van start op de eerste van de volgende maand en pas nadat wij de incasso hebben kunnen uitvoeren.

Uw inschrijf- en kweeknummer ontvangt u van de NBvV.

Voor de jaarlijks terugkerende contributie ontvangt u van ons een tweetal incasso formulieren waarvan u er 1 aan ons retourneert; de 2de bewaard u voor uw eigen administratie.

De incasso wordt alleen ingezet voor het voldoen van de jaarlijkse contributie telkens omstreeks 20 december bij het opzeggen van uw lidmaatschap vervalt ook de incasso.

Aanhef

Voorletter(s)

Achternaam

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

Geboortedatum

E-mail adres

IBAN Rekeningnr.

Naam rekeninghouder (zie bankoverzicht)

Al lid bij ander

Kweeknummer

Type lidmaatschapJeugdlid ben je tot en met je 16de jaar

Na het klikken op verzenden, zal het inschrijfformulier worden verzonden en keert u automatisch terug naar onze startpagina. Indien het inschrijfformulier onjuist is gevuld zult u hier een informatiescherm te zien krijgen.

Daar waar de cursor knippert dient u de juiste gegevens te vermelden en of aan te vullen.


Met het verzenden van uw gegevens conformeert u zich met geldende regels m.b.t. privacy en verleent u nadrukkelijk toestemming tot het verzamelen van persoonsgegevens benodigd voor de bedrijfsvoering van de NBvV en vv Aviarium ten doel het uitoefenen van de vogelliefhebberij. De persoonlijke gegevens die door u worden meegedeeld zijn bestemd voor de ledenadminstratie van Vogelvereniging Aviarium en ledenadministratie van de NBvV. Zij kunnen aangewend worden om u op de hoogte te brengen van onze activiteiten en publicaties alsmede voor uw ringenbestellingen en databases die nodig zijn voor de organiastie van tentoonstellingen (plaatselijk, landelijk, dan wel mondiaal). U heeft het recht op inzage en wijziging van deze gegevens.Met het verzenden van dit formulier geeft u vv Aviarium toestemming om eenmalig het verschuldigde bedrag middels een automatische incasso van uw rekening in te houden.


Wijzigen doet u bij voorkeur via een e- mail aan ons secretariaat of door gebruik te maken van ons wijzigingsformulier


Let op: Voor ringenbestelling worden kosten in rekening gebracht.

Mee informatie hierover vindt u op de pagina 'VOETRINGEN'