Naar Boven
Vogelvereniging Aviarium Startpagina
Verenigingslocatie
Bestuurspagina
Stadsvoliere Eindhoven
Agenda
Tentoonstelling
Tentoonstellingsagenda
Voetringen
Links
Download
Adverteerders
Inschrijfformulier
Wijzigingsformulier

VOGELVERENIGING

 AVIARIUM


 

EINDHOVEN

VOETRINGEN

Zorg ervoor dat de ringencommissaris uiterlijk één week voor het aflopen van de bestelronde uw opgave met betaling in zijn bezit heeft. De ringenprijs is in alle bestelrondes gelijk. Bestellingen die na het sluiten van een bestelronde worden ontvangen, gaan mee in het productieproces van de volgende bestelronde.


DE BESTELHOEVEELHEID


Het minimum aantal te bestellen ringen bedraagt voor:

Aluminium 10 stuks en voor stalen ringen geldt een minimum afname van 5 stuks. De te bestellen aantallen gaan steeds met 5 omhoog. Dit geldt ook voor "cultuur" ringen en ringen voor andere beschermde vogelsoorten.
Het volgnummer mag ook bij een eerste bestelling in een bepaalde maat met een hoger aanvangsnummer beginnen dan 1, doch wel altijd beginnend met 1, dus bijv. 11, 21, 41 of bij stalen ringen 1 of 6, dus bijv. 11, 16, 41, 46 etc..
Om de ring uniek te laten zijn, mag u van één ringmaat geen ringen met dezelfde volgnummers bestellen.


GEKLEURDE RINGEN


Voor kweekseizoen 2021 worden uitsluitend violet gekleurde ringen uitgeleverd. De aluminiumringen worden aan de buitenkant van een geanodiseerde kleurlaag voorzien. De tekst wordt door middel van laser ingebracht.

(NB.: de 5 jarige kleurencyclus van de ringen is: 2018-rood RAL3002, 2019-zwart RAL9005, 2020-licht groen RAL6019 en 2021-violet RALXXXX, 2022 oranje RAL2003, 2023-donkerblauw RAL5019, 2024-rood RAL3002, 2025-zwart RAL9005, 2026-licht groen RAL6019 en 2027-violet RALXXXX.


GEHEEL GANODISEERDE RINGEN


Evenals andere jaren bestaat de mogelijkheid om geheel geanodiseerde ringen te bestellen. Deze aluminiumringen zijn zowel aan de buiten- als aan de binnenkant voorzien van een kleurlaagje. Voordeel van deze ringen is dat de binnenkant niet zwart afgeeft; deze ring wordt aanbevolen voor lichtgekleurde vogels. De tekst wordt door middel van laser ingebracht.
De ringencommissarissen verzoeken wij dringend, de bestellingen van geheel geanodiseerde ringen op de aparte verzamelstaat door te geven aan het bondsbureau.


ALUMINIUM (GEKLEURDE) RINGEN


Op verzoek zijn een aantal grotere ringmaten in het assortiment gekomen. Het betreffen aluminium(kleurige) ringen met (inwendige) diameters 16, 18, 20, 22 en 24 mm. Deze ringen zijn ook te leveren als ring voor beschermde vogelsoorten, dus met breukzone, NL en ringmaataanduiding.


ROESTVRIJ STALEN (RVS) RINGEN


Voor sommige kromsnavels worden stalen ringen aanbevolen.
De ringencommissaris dient deze ringenbestelling op de standaardformulieren op te geven, maar dan wel apart en met duidelijke vermelding: "RVS-ringen".

Let wel: stalen ringen kunnen niet in kleur geleverd worden en zijn ook niet beschikbaar als ring voor beschermde vogelsoorten, dus zonder breukzone, NL en ringmaataanduiding.


DE PRIJS VAN DE RINGEN


De onderstaande prijzen gelden m.i.v. het broedseizoen 2021.


Gekleurde geanodiseerde ringen 0,25

Van binnen en buiten geheel gekleurd geanodiseerde ringen 0,40

Gekleurde ringen* voor Europese cultuurvogels en beschermde vogels 0,35

Van binnen en buiten geheel geanodiseerde ringen* voor Europese cultuurvogels, hybriden/bastaarden en andere beschermde vogels 0,50


*Deze zijn duurder i.v.m. breuklijn en extra tekst in de ring

Aluminium(kleurige) ringen 1,00
Roestvrijstalen (RVS) ringen 2,00


Spoedbestelling: basisprijs ring € 1,- per ring extra !
Voor elke ringenbestelling wordt per kweker € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht.


Wanneer u op beide formulieren, dus "gewone vogels" en Eur. cultuurvogels/ overige beschermde vogels GELIJKTIJDIG uw ringen bestelt, bent u maar 1x de administratiekosten à € 3,00 verschuldigd. Geeft u dit zelf duidelijk aan op het formulier.
Het is zowel in uw belang als in het belang van een goede planning van de productie om tijdig in één keer alle ringen te bestellen die u nodig heeft.


SPOED BESTELLINGEN


De kosten van de ring bij een spoedbestelling bedragen de ringprijs plus  € 1,00 per ring extra. Spoedbestellingen die gedurende een werkweek binnenkomen, worden de daaropvolgende werkweek op maandag gemaakt en vervolgens uiterlijk dinsdag er na naar de ringencommissaris verzonden, vergezeld van de factuur. Deze regel is niet van toepassing voor spoedbestellingen tijdens bestelronde 1 van het nieuwe ringjaar; u begrijpt dat deze niet eerder uitgeleverd worden dan bij de normale uitgifte van bestelronde 1 op 1 oktober.

Let wel: ook spoedbestellingen lopen via de ringencommissaris en dienen per machtiging betaald te worden. Het bondsbureau kan dan immers zonder controle/wachten op een betaling snel en voor uw eigen zekerheid uitleveren.


NIEUWE LEDEN


Voor nieuwe leden, die voor het eerst lid worden van de NBvV en dus ook voor het eerst een eigen kweeknummer krijgen toegekend, geldt eenmalig een voorrang om voor ringen in aanmerking te komen. Indien een nieuw lid hiervan gebruik wil maken, kan de ringencommissaris op een apart verzamelformulier, waarop duidelijk staat vermeld NIEUW LID, deze ringen bestellen. Deze ringen worden bij voorrang aangemaakt en uitgeleverd. Van deze faciliteit kan maar één keer gebruik worden gemaakt. Het eenmalig recht op snelle levering vervalt nadat het nieuwe lid drie maanden als lid ingeschreven staat. Een nieuw lid is iemand die gedurende drie jaar niet bij de NBvV aangesloten is.


RINGEN VOOR HYBRIDEN / BASTAARDEN


Op basis van de Flora en Faunawet moeten hybriden/bastaarden, die voortkomen uit de kruisingen beschermde x beschermde vogels en of beschermde x onbeschermde vogels worden geringd met een cultuurring. Een voorgeschreven ringmaat is niet in de wet vastgelegd. Voorwaarde is dat de gekozen ringmaat zodanig moet zijn dat de ring niet meer van de poot kan worden verwijderd, zonder beschadigen van die poot. Een indicatielijst van ringmaten voor hybriden/bastaarden vindt u eveneens op NBvV.

Voor bovengenoemde hybriden/bastaarden geldt dezelfde ringen afgifteregeling van het ministerie LNV als voor de Europese en andere beschermde vogels (dus met breukzone en NL registratie)!
Betaling van ringen voor Europese cultuurvogels, bastaarden daarvan en andere beschermde vogels.
Het originele, wettelijk voorgeschreven bestelformulier is inmiddels voorzien van een machtigingstekst tot betaling. Let wel: deze machtiging kan en mag alleen ondertekend worden door de ringencommissaris omdat alle bestellingen en betalingen via de ringencommissaris lopen.


Tenslotte


U wordt in uw eigen belang en in het belang van andere leden verzocht zich strikt aan deze regels te houden.


Als hoofdregels gelden:

• Houd u aan de besteldata.
• Bestel al uw ringen in één keer.
• Voorkom spoedbestellingen.
• Voor vragen, wensen of klachten wendt u zich altijd tot uw ringencommissaris. Rechtstreekse bestelling van afdelingsleden zullen niet uitgevoerd worden.
• Controleer uw ringen, direct, zodra u ze ontvangt en niet pas wanneer u uw vogels gaat ringen!
• Fouten kunnen dan zo spoedig mogelijk, maar in elk geval, nog tijdig hersteld worden!

Terug Naar Boven

Algemene informatie over het kweeknummer


Kweeknummers worden uitsluitend door het bondsbureau toegekend en geregistreerd.
De eerste regel van het adresetiket, dat geplakt zit op de wikkel van het maandblad, vermeldt uw kweeknummer.


De afdelingssecretaris of de ringencommissaris beschikt ook over uw kweeknummer.
Wie kan er ringen bestellen?
De bondsringen worden uitsluitend geleverd door de NBvV. Deze ringen zijn voorzien van de kenmerken: NB plus jaartal (voor 2021 geldt dus: NB 21), het kweeknummer en een volgnummer.
De afdelingsleden kunnen uitsluitend via de ringencommissaris van hun afdeling ringen bestellen; rechtstreekse contacten van afdelingsleden met het bondsbureau over ringenaangelegenheden worden niet behandeld.


Onze ringencommissaris is H.Beks tel 040-2814678

DE RINGENCOMMISSARIS


De ringencommissaris zorgt ervoor dat uw bestellingen op tijd op het bondsbureau binnenkomen. Op tijd wil in dit verband zeggen, dat de afdelingsleden zelf tijdig de bestelling aan de ringencommissaris moeten opgeven. De bijbehorende documenten kunt u vinden onder de knop Leden en dan te te kiezen voor de pagina Download.

Wanneer zijn de ringen te bestellen? Er zijn vier bestelrondes:

BESTELRONDE 2

Bestelperiode

16 mei  t/m 20-09


20 september

is de laatste besteldag bij de ringencommissaris


Uitlevering na 15-12

BESTELRONDE 3
Bestelperiode

01-10 t/m 20-01


20 januari

is de laatste besteldag bij de ringencommissaris


Uitlevering na 01-04

BESTELRONDE 4

Bestelperiode

01-02 t/m 20-03


20 maart

is de laatste besteldag bij de ringencommissaris


Uitlevering na 15-05

BESTELRONDE 1

Bestelperiode

01 april t/m 05-mei


05 mei

is de laatste besteldag bij de ringencommissaris


Uitlevering na 01-10