Naar Boven
Vogelvereniging Aviarium Startpagina
Verenigingslocatie
Bestuurspagina
Stadsvoliere Eindhoven
Agenda
Tentoonstelling
Tentoonstellingsagenda
Voetringen
Links
Download
Adverteerders
Inschrijfformulier
Wijzigingsformulier

VOGELVERENIGING

 AVIARIUM


 

EINDHOVEN

VOETRINGEN

INFORMATIE OVER RINGEN


De NBvV levert alle benodigde officiële ringen voor volièrevogels en is van overheidswege aangewezen als leverancier van ringen voor beschermde soorten.


U kunt bij ons ringen bestellen via https://ringennbvv.nl/. Rechtsonder op elke pagina van deze website vindt u deze link ook.


De eerste keer dat u hierop klikt wordt u gevraagd om een account bij ons aan te maken. Leden kunnen dit doen met de door ons aan hen verstrekte gegevens (kweeknummer, afdelingscode). Deze vindt u op de adreswikkel van ons maandblad en op uw lidmaatschapsbewijs. Tevens vragen wij u een wachtwoord en een uniek mailadres op te geven. Naar dit mailadres sturen wij u de status van uw bestelling.


Let op: bent u GEEN LID? Dan moet u eerst contact opnemen met het bondsbureau, zodat wij u een kweeknummer toe kunnen wijzen. Zonder kweeknummer kunt u geen account aanmaken.


WANNEER TE BESTELLEN? EN WANNEER IN HUIS?


U kunt het hele jaar ringen bestellen. Ringen voor het volgende broedseizoen kunt u na 01 april bestellen, maar mogen wij in het kader van internationale afspraken pas na 01 oktober uitleveren. Alle ringen welke u na deze datum bestelt leveren wij na ongeveer 1 maand uit.

  

  • U ontvangt bericht als de ringen verzonden worden en kunt de levering dan via Track&Trace volgen.
  • Betaling kan uitsluitend via IDeal gelijktijdig met de bestelling (buitenlandse leden: Sofort of Klara).


DE BESTELHOEVEELHEID


Het minimum aantal te bestellen ringen bedraagt voor:

Aluminium 10 stuks en voor stalen ringen geldt een minimum afname van 5 stuks. De te bestellen aantallen gaan steeds met 5 omhoog. Dit geldt ook voor "cultuur" ringen en ringen voor andere beschermde vogelsoorten.
Het volgnummer mag ook bij een eerste bestelling in een bepaalde maat met een hoger aanvangsnummer beginnen dan 1, doch wel altijd beginnend met 1, dus bijv. 11, 21, 41 of bij stalen ringen 1 of 6, dus bijv. 11, 16, 41, 46 etc..
Om de ring uniek te laten zijn, mag u van één ringmaat geen ringen met dezelfde volgnummers bestellen.


GEKLEURDE RINGEN


Voor kweekseizoen 2023 worden uitsluitend blauw gekleurde ringen uitgeleverd.

(NB.: de 5 jarige kleurencyclus van de ringen is: 2023-blauw, 2024-rood, 2025-zwart, 2026-licht groen RAL6019 en 2027-violet RALXXXX.


DE PRIJS VAN DE RINGEN


De onderstaande prijzen gelden m.i.v. het broedseizoen april 2022.


Volledig gekleurde aluminium ringen 0,30

Gekleurde ringen* voor Europese cultuurvogels en beschermde vogels 0,40


*Deze zijn duurder i.v.m. breuklijn en extra tekst in de ring

Aluminium(blank aluminium in grote maten) ringen 1,00
Roestvrijstalen (RVS) ringen 2,00


Spoedbestelling: basisprijs ring € 1,- per ring extra !
Voor elke ringenbestelling wordt per bestelling € 6,50 administratie- en verzendkosten in rekening gebracht. 

Wanneer u ringen voor “gewone vogels” en Europese Cultuurvogels/overige beschermde vogels gelijktijdig bestelt, bent u uiteraard maar 1x de administratiekosten verschuldigd.


ALUMINIUM (GEKLEURDE) RINGEN


Op verzoek zijn een aantal grotere ringmaten in het assortiment gekomen. Het betreffen aluminium(kleurige) ringen met (inwendige) diameters 16, 18, 20, 22 en 24 mm. Deze ringen zijn ook te leveren als ring voor beschermde vogelsoorten, dus met NL en ringmaat aanduiding.


ROESTVRIJ STALEN (RVS) RINGEN


Voor sommige kromsnavels worden stalen ringen aanbevolen.

Let wel: stalen ringen kunnen niet in kleur geleverd worden en zijn ook beschikbaar als ring voor beschermde vogelsoorten, dus met NL en ringmaat aanduiding en registratie bij het ministerie. Deze ringen zijn uiteraard zonder breukzone.


RINGEN VOOR BESCHERMDE VOGELS


U kunt hier een brochure van de bond downloaden, waarin alle informatie staat over het ringen van beschermde vogels. De lijst met beschermde vogels is van te grote omvang om in brochurevorm op te nemen. Klik hier voor de volledige lijst. Getracht is deze brochure hanteerbaar en leesbaar te houden. De brochure geeft antwoord op al uw vragen, maar komt u iets tegen wat er niet in staat of onduidelijk is meldt dat dan s.v.p. aan het bondsbureau.


Voor ringen voor beschermde soorten bent u van overheidswege verplicht uw Burgerservicenummer (BSN) op te geven. De NBvV doet zelf niets met deze informatie: wij geven e.e.a. alleen door aan de overheid.


SPOED BESTELLINGEN


Indien u een spoedbestelling doet wordt uw opdracht door ons met voorrang behandeld. D.w.z. dat wij van spoedbestellingen die gedurende een werkweek binnenkomen de daaropvolgende maandag een aparte productieopdracht naar onze leverancier sturen, deze de ringen ook direct maakt en dezelfde week nog retour stuurt. Bij ontvangst sturen wij ze dan ook direct naar u door. Wij streven er naar om deze bestellingen na ongeveer 14 dagen te verzenden, maar zijn hierbij afhankelijk van vracht- en bezorgingstijden waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen. Een absolute garantie kunnen wij dus niet geven. Daarom is het beter en goedkoper om tijdig ringen te bestellen.


De kosten van de ring bij een spoedbestelling bedragen de ringprijs plus € 1,00 per ring extra.

De minimale hoeveel te bestellen ringen is 10 stuks (bij RVS ringen is dat 5 stuks).


FOUTE RINGEN


Ondanks de grote zorg die tijdens de fabricage aan de ringen besteedt wordt, kan er altijd nog iets mis gaan tijdens het produceren van 1 miljoen ringen. Wanneer u tijdig uw ringen controleert, heeft u ook nog de tijd eventuele probleempjes door ons bondsbureau op te laten lossen.


NIEUWE LEDEN


Voor nieuwe leden, die voor het eerst lid worden van de NBvV en dus ook voor het eerst een eigen kweeknummer krijgen toegekend, geldt eenmalig een voorrang om voor ringen in aanmerking te komen. Deze ringen worden bij voorrang aangemaakt en uitgeleverd. Van deze faciliteit kan maar één keer gebruik worden gemaakt. Het eenmalig recht op snelle levering vervalt nadat het nieuwe lid drie maanden als lid ingeschreven staat. Een nieuw lid is iemand die gedurende drie jaar niet bij de NBvV aangesloten is.


RINGEN VOOR HYBRIDEN / BASTAARDEN


Op basis van de Flora en Faunawet moeten hybriden/bastaarden, die voortkomen uit de kruisingen beschermde x beschermde vogels en of beschermde x onbeschermde vogels worden geringd met een cultuurring. Een voorgeschreven ringmaat is niet in de wet vastgelegd. Voorwaarde is dat de gekozen ringmaat zodanig moet zijn dat de ring niet meer van de poot kan worden verwijderd, zonder beschadigen van die poot. Een indicatielijst van ringmaten voor hybriden/bastaarden vindt u eveneens op NBvV.

Voor bovengenoemde hybriden/bastaarden geldt dezelfde ringen afgifteregeling van het ministerie LNV als voor de Europese en andere beschermde vogels (dus met breukzone en NL registratie)!
Betaling van ringen voor Europese cultuurvogels, bastaarden daarvan en andere beschermde vogels.
Het originele, wettelijk voorgeschreven bestelformulier is inmiddels voorzien van een machtigingstekst tot betaling. Let wel: deze machtiging kan en mag alleen ondertekend worden door de ringencommissaris omdat alle bestellingen en betalingen via de ringencommissaris lopen.


TENSLOTTE


Als advies willen we u graag nog het volgende meegeven:

  

  • Bestel al uw ringen in één keer – dat scheelt u kosten!
  • Voorkom spoedbestellingen – de prijs van een paar extra ringetjes weegt echt niet op tegen de hoge spoedkosten en alle gestress.
  • Controleer uw ringen direct bij ontvangst en niet pas wanneer u uw vogels gaat ringen!
  • En bent u geen lid? Word dan lid en bespaar op uw kosten voor de ringen. Een lidmaatschap via een vereniging kost ongeveer 40 euro per jaar. Kijk even op onze pagina 'Lid worden'.
  • Liever geen lid van een vereniging? Wordt dan Verspreid lid bij de NBvV voor 40 euro per jaar.

Terug Naar Boven

Algemene informatie over het kweeknummer


Kweeknummers worden uitsluitend door het bondsbureau toegekend en geregistreerd.
Op de eerste regel van het adresetiket, dat geplakt zit op de wikkel van het maandblad, vindt u uw kweeknummer.


De afdelingssecretaris of de ringencommissaris beschikt ook over uw kweeknummer.

Heeft u vragen over uw bestelling dan kunt u contact opnemen met onze ringencommissaris

dhr. H.Beks tel 040-2814678

Wie kan er ringen bestellen?


Iedereen. Alleen betalen mensen die geen bondslid zijn uiteraard meer. De bondsringen worden uitsluitend geleverd door de NBvV. Deze ringen zijn voorzien van de kenmerken: NB plus jaartal (voor 2023 geldt dus: NB 23), het kweeknummer en een volgnummer.

Buitenlandse leden kunnen geen ringen voor beschermde soorten bestellen. Deze vogels moeten namelijk geringd worden met ringen zoals in het land van herkomst voorgeschreven is.