Vogelvereniging Aviarium Startpagina
Verenigingslocatie
Bestuurspagina
Stadsvoliere Eindhoven
Agenda
Tentoonstelling
Tentoonstellingsagenda
Voetringen
Links
Download
Adverteerders
Inschrijfformulier
Wijzigingsformulier

VOGELVERENIGING

 AVIARIUM


 

EINDHOVEN

WIJZIGINGSFORMULIER

Wijzigingen en of opzeggingen kunnen alleen worden verwerkt, wanneer het juiste kweeknummer en inschrijffnummer is vermeld. (controleer deze dus goed voordat u de gegevens aan ons doorstuurt)

Beide nummers zijn terug te vinden op uw lidmaatsschapskaart of op de adresdrager van

"het Onze Vogels".

(Aan de hand van deze gegevens, in combinatie met de bij ons bekende personalia, controleren wij op onrechtmatig gebruik van uw gegevens en het wijzigingsformulier)

 

Opzegging per jaar

Opzeggingen worden gedaan eens per jaar en geeft u door tot uiterlijk 28 december.


Wijziging

Wijzigingen zullen per omgaande worden doorgevoerd, tenzij anders vermeld in het vak "Toelichting en wijziging"

U kunt hier eventueel de gewenste wijzigingsdatum vermelden.

Type

Aanhef

Voorletter(s)

Achternaam

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

Geboortedatum

E-mail adres

Inschrijfnr. NBvV

(zie etiket 'onze Vogels')

Kweeknummer

Toelichting en wijziging (Adres, woonplts, email, etc, etc.) u kunt 300 tekens gebruiken

Na het klikken op verzenden zal het wijzigingsformulier worden verzonden en keert u automatisch terug naar onze startpagina. Indien het wijzigingsformulier onjuist is gevuld zult u hier een informatiescherm te zien krijgen.

Daar waar de cursor knippert dient u de juiste gegevens te vermelden en of aan te vullen.


Met het verzenden van uw gegevens conformeert u zich met geldende regels m.b.t. privacy en verleent u nadrukkelijk toestemming tot het verzamelen van persoonsgegevens benodigd voor de bedrijfsvoering van de NBvV en vv Aviarium en het uitoefenen van de vogelliefhebberij. De persoonlijke gegevens die door u worden meegedeeld zijn bestemd voor de ledenadminstratie van Vogelvereniging Aviarium en ledenadministratie van de NBvV. Zij kunnen aangewend worden om u op de hoogte te brengen van onze activiteiten en publicaties alsmede voor uw ringenbestellingen en databases die nodig zijn voor de organiastie van tentoonstellingen (plaatselijk, landelijk, dan wel mondiaal).

Bij opzeggening zullen de gegevens conform de geldende richtlijnen worden verwijdert uit onze administratie.


Wijzigen doet u bij voorkeur via een e- mail aan ons secretariaat of door gebruik te maken van ons wijzigingsformulier